D&D czech s.r.o - leasing a úvěry

ZÁSTUPCE LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI

Fyzická osoba nepodnikající

  • Občanský průkaz, druhý doklad
  • Potvrzení u výši příjmu

Fyzická osoba podnikatel na základě živnostenského listu

  • Živnostenský list (Koncesionářský list)
  • DIČ
  • Výpis z účtu
  • Daňové přiznání za účetní období odevzdané a předběžné za aktuální rok (u osob podnikajících v jednoduchém účetnictví výkaz o příjmu a výdajích a výkaz o majetku a závazcích, u podvojného účetnictví rozvahu a výkaz zisků a ztrát )

Firmy podnikající na základě obchodního rejstříku

  • Výpis z OR
  • DIČ
  • Výpis z účtu
  • Daňové přiznání za účetní období odevzdané a předběžné za aktuální rok (rozvahu a výkaz příjmů a výdajů)
  2008 D&D czech, s.r.o - finanční a operativní leasing       odkazy|