D&D czech s.r.o - leasing a úvěry

ZÁSTUPCE LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI

Naše společnost funguje na trhu od roku 1997 a zabývá se servisem v oblasti financování podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Jedná se o financování dopravní techniky spojů, zařízení a technologii, aj.
Díky dlouhodobé zkušenosti a znalosti finančního trhu dokážeme vytvořit pro zákazníka nejlepší způsob financování jeho potřeb, kde si může vybrat různé druhy financování a platbu v Kč nebo EUR. Za dobu naší působnosti na trhu jsme si u našich zákazníků vybudovali pozici spolehlivého a stabilního partnera v oblasti financování jeho potřeb.
  2008 D&D czech, s.r.o - finanční a operativní leasing       odkazy|