D&D czech s.r.o - leasing a úvěry

ZÁSTUPCE LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI

operativní leasing osobních automobilů operativní leasing nákladních automobilů

Jedná se o pronájem movitých věcí, po jehož skončení se předmět leasingu zpravidla vrací pronajímateli. Lze uzavřít smlouvu se širokou nabídkou doprovodných služeb, jako: administrativní, servisní a asistenční služby, které dle požadavků klienta zahrnují vše, co v provozu snižuje náklady i nároky v péči o předmět leasingu.

operativní leasing strojů a zařízení
  2008 D&D czech, s.r.o - finanční a operativní leasing       odkazy|