D&D czech s.r.o - leasing a úvěry

ZÁSTUPCE LEASINGOVÉ SPOLEČNOSTI

zpětný leasing automobilů

Je určen pro získání provozního kapitálu pro společnosti, které potřebují rychlé vyřešení finanční situace pro využití kapitálu na financování skladových zásob, úvěrování odběratelů, pořízení věcí, které nelze financovat finančním a operativním leasingem, pro nákup licenci apod. Zpětným leasingem lze řešit pořízení strojů a automobilů dovezených ze zahraničí.
Lze zajistit i potřebný kapitál pro dovoz těchto předmětů leasingu ze zahraničí.
Do zpětného leasingu lze zahrnout různé stroje technologické celky, osobní automobily nové i starší.
Rádi s Vámi možnost zpětného leasingu probereme a poradíme. Výhodou tohoto leasingu je rychlé získání finančních prostředků bez složitých průtahů.

zpětný leasing automobilů, strojů a zařízeni zpětný leasing strojů a zařízení
 
  2008 D&D czech, s.r.o - finanční a operativní leasing       odkazy|